kaple
Sinutec


Kaple se zázračnou studánkou svatého Víta v Sinutci

Ve vesničce Sinutec, ležící na jihozápadním úpatí Českého středohoří u městečka
Libčeves, se kdysi děly zázraky. Lidé sem putovali z blízka i dáli za zázračnou vodou
ze zdejší studánky, která prý byla vyhlášená zejména na oční choroby. Na konci 17.
století v její blízkosti vystavěli velkou barokní kapli zasvěcenou svatému Vítu, a tím
zde vznikl unikátní areál studánky, rybníčku a kaple, kterému vévodí staletá lípa. Od
konce druhé světové války celý areál chátral a zarůstal, takže se již na přelomu
tisíciletí zdálo, že je její osud definitivně zpečetěn. Nestalo se tak. Díky Spolku za
záchranu kaple svatého Víta v Sinutci a řadě větších i drobných dárců kaple opět
ožívá. A toto léto je poprvé zpřístupněna náhodným kolemjdoucím i poutníkům
krajinou Českého středohoří. Zázraky se možná dějí i v dnešní době.
Přijďte si projít tajemný areál kolem poutní kaple a navštívit instalaci ústeckých a
pražských umělců v interiéru kaple.

Návštěvu kaple si můžete domluvit s paní Ditrichovou ze Sinutce, č. p. 13
(tel. 608 524 037, e-mail: libuse.buriankova@seznam.cz), která vám ji ochotně otevře.SINUTECKÉ KUROPĚNÍ 2016:
Večer a noc ze soboty na neděli 18. - 19. června je již tradičně rezervována slunovratově středohořské ornitologické a hudebně dramatické vigílii ke cti sv. Víta s vernisáží výstavy v areálu sinutecké barokní kaple a zázračné studánky. Program je tradičně bohatý:

SOBOTA:
od 16:00 dobrovolná brigáda na místě (sekání trávy, lehké terénní úpravy, pomoc s instalací uměleckých děl)
od 18:00 ODCHYT A URČOVÁNÍ PTACTVA s ústeckým ornitologem Vaškem Beranem (průběžně až do setmění)
od 19:00 večeře z vlastních zdrojů (k dispozici ohniště a kotel)
od 20:00 VERNISÁŽ a PERFORMANCE výstavy SINUTECKÉ KUROPĚNÍ - se svými uměleckými projekty se představí: Tomáš Hodboď, Jana Koroleva, Pavel Matela, Pavel Matoušek, Elena Pecenová a Adéla Slížková
od 21:00 barokní HUDEBNÍ VIGÍLIE s Michalem Pospíšilem a stínohra KACHNA, SMRT A TULIPÁN
od 22:00 noční BOJOVKA
Nocleh ve vlastních stanech nebo na zemi v kapli

NEDĚLE:
4:15 odchod na Dlouhou horu na pozorování VÝCHODU SLUNCE (cca 4:45) s navazující ornitologickou exkurzí (v případě zatažené oblohy se nekoná)
průběžně od rána - ODCHYT A URČOVÁNÍ PTACTVA
10:00 konce, zvonec

Doprava: vlakem po tzv. Švestkové dráze do zastávky Sinutec,
autobusy hromadné dopravy do Kozlů (odtud cca 1 km pěšky), příp. individuálně. Zde je jízdní řád Švestkové dráhy a zde všechno ostatní.

Bližší informace na tel. 732 921 250 (Jan Kvapil) nebo jankvapil@post.czPřehled akcí
Kaple svatého Jakuba v Libčevsi
Brožura Voda živá aneb Studánkové putování
Kontakt


... když nazraje čas, aneb Švestková pouť v Sinutci

Podobně, jako nyní začínají zrát švestky, nazrál čas na Švestkovou pouť v Sinutci. Liturgickou oslavu doprovodí barokními zpěvy a hudbou kapelník skupiny Ritornello Michal Pospíšil. Mši svatou odslouží třebenický farář P. Tomasz Dziedzic. Díky letošní utěšené úrodě budou nejen švestkové koláče, ale i slivovice a další kulinářské výdobytky!
Slavná mše svatá se koná v barokní kapličce svatého Víta v Sinutci, která byla postavena koncem 17. století u místního "zdravohojitelného" pramene. Během pouti bude možnost shlédnou artefakty z letošní výstavy Kuropění.

Do Sinutce lze letos přijet i po Švestkové dráze:
8:29 Lovosice - 9:22 Sinutec
10:07 Most - 10:30 Sinutec
a zpět:
16:23 Sinutec - 16:46 Most
17:30 Sinutec - 18:24 Lovosice

Čas mezi poněkud brzkým příjezdem do Sinutce a vlastní Švestkovou poutí lze využít např. návštěvou nedalekých zázračných studánek svatého Jakuba v Lahovicích u Libčevsi a svatého Blažeje v Lužici, nebo třeba jízdou na koni. Bližší informace o těchto možnostech získáte na těchto stránkách.logo

Kaple byla zpřístupněna s podporou Ústecké komunitní nadace z prostředků Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze a místních individuálních dárců.